ZAČLENĚNÍ NÁRODNOSTNÍCH MENŠÍN

 

Jednodenní seminář je rozdělen do teoretické a zážitkové části.

Účastníci mají možnost se podle potřeby ptát a diskutovat i v teoretické části, zároveň se diskutovaná témata vhodně přizpůsobují aktuálnímu zájmu účastníků.

 

Odborný program

 

9.00-10.30 teoretická část (90 min –  2 školní hodiny)

V teoretické části jsou shrnuty nejdůležitější problémy spojené s daným tématem, ty jsou pak pro lepší vhled a pochopení zařazeny do hlubšího kontextu a ponechány účastníkům k řízené a obohacující diskusi.

Vymezení pojmu menšina, migrace ve světě a v ČR

Současný stav národnostních  menšin v ČR

Inkluzivní výuka: principy, zapojení do výuky, integrace do kolektivu

Multikulturní výchova: principy, vzdělávací program, cíle

Prevence obtíží: organizace (co dělat před přijetím žáka cizince), vyrovnávací plán, integrační proces, klima školy a další 

10.30 – 10.45 coffee break

10.45 – 12.15 dokončení teoretické části (90 min –  2 školní hodiny)

Pedagog v multikulturní třídě

Komunikace s rodinou žáka – cizince

Legislativa: cizinci v českém školství z pohledu zákona

Běžné obtíže a pozitiva multikulturního společenství

12.15 – 12.45 obědová pauza

12.45 – 14.15 zážitková část (90 min –  2 školní hodiny)

Zážitková část nabízí možnost plně využít skupinového setkání a teoretické poznatky si pomocí různých technik dobře zapamatovat a především převést do běžné praxe.

Lektor/ka využívá pestrých her a materiálů, aby napomohla účastníkům lépe pochopit a přijmout zážitky, postoje a vzájemnou interakci různých stran, které s problémem přicházejí do styku. Prezentuje také cenné praktické tipy na zvládání různých situací a běžných problémů. Účastníci mají možnost pracovat skupinově, ve dvojicích i individuálně. Zaměří se i na rozpoznání a řešení osobních pocitů a praktických situací, které mohou při práci s menšinami nastat.

Při práci využíváme rozmanitých her a technik podle aktuálních potřeb a preferencí skupiny (dramaterapeutické prvky – dvojník a alterego, výměna rolí, zrcadlo, ideální druhý; prvky encounter – vciťování do role druhých, pohledy do očí, bezmocnost a další).

14.15 -14.30 coffee break

14.30- 16.00 dokončení praktické části (90 min –  2 školní hodiny)