Program KuMOTProgram KuPOZProgram KuPREVSeminář KuHAD
SK partner SK

Školení KuPREV

KuPREV

Program KuPREV a termíny školení

Unikátní, komplexně rozvíjející program pro děti od 4 do 8 let.

Odborné školení vázané na produkt

Rezervace tohoto školení je podmíněna současným nákupem produktu: Materiály k programu KuPREV

Výběr termínu školení...

2.490 Kč bez DPH
cena školení 3.013 vč. DPH 21%
+ 549 Kč bez DPH
cena materiálů 604 vč. DPH 10%

Popis programu…

Nová edice oblíbeného programu pro děti a jejich rodiny. Primární a sekundární prevence, možnost pracovat i skupinově.

Pevné vkládací desky s lekcemi nachystanými k vyjmutí, obsahuje motivační samolepky. Těžiště je v domácí práci, pracuje rodič s dítětem pod vedením odborníka (psycholog, speciální pedagog, nově učitel/ka MŠ/ZŠ s platným certifikátem pro práci s metodou). Psychologická práce s rodičem již jako součást textů (zvyšování rodičovských kompetencí, frustrační tolerance i nadhledu rodiče).

Program obsahuje 15 lekcí, které dítě a rodiče postupně provází vyváženým setem témat. Každá lekce obsahuje i hlubší souvislosti, mapuje otázkami porozumění (odpovědi uvedeny) a nabízí také úkoly, ve kterých si děti vše procvičí. Zařazena jsou i citlivá a tabu témata, jako např. smrt, víra, zrození nového života a peníze.

Program napomáhá dítěti s orientací ve světě, usnadňuje adaptaci při zahájení školní docházky. Lze využít plošně – u dětí zdravých (včetně nadaných) i u dětí s různými problémy (obtíže s pozorností či hyperaktivitou, dysfázie či jiné poruchy řeči a komunikace, poruchy autistického spektra, obtíže v oblasti emocí a chování, deficit kognitivních schopností, odlišný mateřský jazyk apod.)

Program je dostatečně pružný a lze jej průběžně přizpůsobovat rodinným zvyklostem i aktuální situaci dítěte. Lze jej několikrát opakovat se stoupající náročností.

Sešity lze zakoupit zde na stránkách v sekci Materiály k programům, objednává odborník nebo rodič, hradí rodiče

Výsledky

  • dítě si upevňuje orientaci osobou, místem a časem, získává orientaci sociální a informační
  • děti, které program absolvovaly, nemívají adaptační problémy po nástupu do školy
  • rozvíjí celou škálu oblastí – např. slovní zásobu, paměť, jemnou motoriku, grafomotoriku, početní představy, komunikační schopnosti, mluvní apetit, schopnost respektovat režim, pojmové myšlení, fantazii, sebevědomí, smysl pro pořádek a mnoho dalšího
  • prevence sociálně – patologických jevů
  • zlepšuje vztahy a komunikaci mezi rodičem a dítětem
  • celkově lepší kvalita života celé rodiny