Program KuMOTProgram KuPOZProgram KuPREVSeminář KuHAD
SK partner SK

Školení KuMOT

KuMOT

Program KuMOT a termíny školení

Skupinový program pro rozvoj motoriky a sociálních dovedností určený pro děti od 4 do 8 let.

Odborné školení vázané na produkt

Rezervace tohoto školení je podmíněna současným nákupem produktu: Materiály k programu KuMOT

Výběr termínu školení...

2.490 Kč bez DPH
cena školení 3.013 vč. DPH 21%
+ 2.490 Kč bez DPH
cena materiálů 2.739 vč. DPH 10%

Popis programu…

Nová edice s propracovanými metodickými listy a pomůckami!

Program je určený pro děti od 5 do 8 let, v jedné skupině je 6-8 dětí, je výhodou, jsou-li z různých kolektivů. Vvhodný pro děti s ADHD, pro děti nesmělé, sociálně či motoricky neobratné nebo s jinými obtížemi.

Celý program sestává z 10 setkání, která probíhají 1x týdně v trvání 60 minut, rodiče se neúčastní. Program je hravý, využívá veselých písniček o zvířátkách, děti bav. V průběhu a po ukončení programu se odborník setkává s rodiči každého dítěte zvlášť za účelem zhodnocení a sdělení poznatků o dítěti, včetně výchovných závěrů a doporučení.

Program vede odborník (psycholog, speciální pedagog) s platným osvědčením pro práci s metodou společně s koterapeutem (pozice nevyžaduje specifické vzdělání). Veškeré pomůcky jsou na pracovišti, pro děti doporučujme využívat také MP3 s hudbou na doma). Sada pomůcek je pro jednu skupinu.

Výsledky

  • schopnost uvolnění, otevřenější komunikace
  • lepší ovládání impulsů, uvolnění agrese
  • zlepšení hrubé motoriky
  • schopnost vyjadřovat pozitivní city, a to i neverbálně
  • lepší ovládání mluvidel
  • radostnější dítě