O nás…

Firma KUPROG CZ s.r.o. je tu už od roku 2008 a její hlavní náplní je zprostředkovat přístup k programům PhDr. Pavly Kuncové.

Dříve jste se s těmito programy mohli setkat pouze v rámci Ordinace klinické psychologie na Praze 4. Nyní je lze formou přihlášení na školení nebo objednávkou pomůcek využívat v širším měřítku.

Dne 16.12. 2009 jsme jako KUPROG CZ s.r.o. získali akreditaci MŠMT ČR k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (Č.j.: 29 321/2009-25). Již několik let jsme hrdi také na mezinárodní spolupráci – zatím jsou to především organizace ve Slovenské republice, výhledově plánujeme rozšíření aktivit do dalších zemích Evropské Unie.

Náš tým…

PhDr. Pavla Kuncová
zakladatelka firmy, autorka programů
“Narodila se v roce 1949. Vystudovala psychologii na FFUP v Olomouci. Jako klinický psycholog působila 15 let na psychiatrických ambulancích, několik let se aktivně věnovala sportovní psychologii (tenistům), dále pracovala v nemocnici na koronární jednotce a také s pacienty po CMP, několik let pracovala jako externista na poradně pro manželství a mezilidské vztahy. 6 let působila jako ředitelka ped. psych. poradny na Praze 4. Od roku 1994 majitelka soukromé ambulance pro děti i dospělé, v téže době začala vyvíjet terapeutické programy pro děti a dospívající. V současnosti je v důchodu, nadále je však supevizorem nových edicí a konzultantem firmy. Mezi její zájmy patří historie, literatura, hudba a cestování. Má dvě dcery.”
Mgr. Barbora Krankusová
lektorka školení, spoluautorka programů
“Dcera autorky programů, v blízkém kontaktu s filosofií firmy od samého začátku. Narodila se v roce 1981, vystudovala psychologii na FFUK v Praze, absolventka psychoterapeutického výcviku SUR. Je autorkou řady článků a nových edicí programů KUPROG, poskytuje individuální konzultace. Vychovává tři syny (všichni jsou momentálně na 1. stupni ZŠ). Dlouhodobě se zajímá se o ADHD, poruchy autistického spektra, zdravou výživu, kvalitu života dětí i dospělých a alternativní péči o zdraví. Několik let žila v zahraničí (Velká Británie, Slovensko). Mezi její zájmy patří cestování, jóga, saunování a četba.”
Mgr. Martin Krankus
koordinátor
“Narodil se v roce 1982, vystudoval religionistiku na FFUK v Praze. Pro KUPROG zajišťuje chod e-shopu, veškeré technické nezbytnosti ohledně online školení, přípravu certifikátů, tisk materiálů a podobně. V současnosti také působí jako učitel na SŠ. Žil více let v zahraničí, mezi jeho zájmy patří hudba, cestování, překlady zajímavých knih (z a do angličtiny a slovenštiny). Je ženatý, má tři syny.”
MgA. Jana Hradcová
grafická designérka, autorka vizuální části
“Narodila se v roce 1978, vystudovala obor grafického designu na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Pro KUPROG zajišťuje grafické zpracování tiskovin, obrazové části a přípravu do tisku. Na pozici designéra spolupracovala na řadě programů s tématikou ekologie, pedagogiky, umění a designu. V současnosti také působí jako učitelka na SŠ. Mezi její zájmy patří příroda, cestování a sport.”

Řekli o nás a našich programech…

PhDr. Kamila Balharová
speciální pedagog – logoped
“S programem KUMOT pracuji od roku 2013. Používám ho u předškoláků. Do programu zařazují své děti rodiče na doporučení učitele nebo speciálního pedagoga při zápisu do 1. třídy. Program mi velice dobře naplňuje část přípravy věnovanou rozvoji motoriky (jemné i hrubé), sluchového vnímání, rytmu. Děti se učí prostorovému vnímání, správnému dýchání i vhodným sociálním interakcím. Program KUPOZ s úspěchem využiji u žáků s ADHD nebo ADD (poruchou pozornosti) ve 2. a 4. třídě, u kterých je vhodné nastavit pravidelnou spolupráci rodič – dítě, pravidla práce a podpořit růst sebevědomí dítěte. V průběhu programu dítě rozvíjí za pomoci rodiče své dovednosti, například sluchové vnímání, zrakové vnímání, paměť, serialitu. Tedy vše, co může využít následně při školní výuce, aby bylo úspěšné.”
PaedDr. Kvetoslava Mojtová
riaditeľka / špeciálny pedagóg
“V našom centre už minimálne 15 rokov pracujeme s programom KUPOZ a sme s ním maximálne spokojní. Páči sa mi najmä to, že je všestranne zameraný - pozornosť, rozvoj slovnej zásoby, atď. atď, ale ako obrovské pozitívum vnímam aj to, že rodičia musia s dieťaťom stráviť denne 10-15 minút, kým úlohy nevypracujú. A toto je v dnešnej uponáhľanej dobe úžasné - zastaviť sa, spomaliť, mať spolu aj veľa zážitkov, keď sa dieťaťu nechce a keď sa mu naopak darí. Vnímam pozitívne aj nové vydanie, je prehľadnejšie a výraznejšie a lepšie do slovenčiny preložené. Len tá cena, ale asi to inak nešlo. Dobre skúsenosti máme aj s programom KUPUB, ktorý sme robili asi tri roky, ale psychologička odišla a pracovný zošit s ňou. Pokiaľ ide o KUPREV, s tým sme začali minulý školský rok a COVID nám to prekazil, takže tu ešte uvidíme. ODPORÚČAM, NEOĽUTUJETE!”
Mgr. Katarína Prokopová
špeciálna pedagogička
“Dobrý deň, ďakujem za veľmi prínosné stretnutia, seminár KUHAD a školenie KUPOZ. Oceňujem, že ste tieto stretnutia napriek obmedzeniam zrealizovali online formou. Povzbudil ma osobný prístup a informácie podané prakticky, teoria pekne vysvetlená prepojená s reálnym životom, čo je veľkým prínosom pre rodiny s ktorými v rámci CPPPaP pracujem. KUPOZ sme začali s rodinami, kde sú deti s hyperaktivitou, problémami v sústredení a tiež deti s veľmi pomalým pracovným tempom. Rodičia postupne vidia zmenu u detí, ľahšie sústredenie sa na aktivitu a vytrvalosť a tiež zlepšenie psychomotorického tempa. Ja oceňujem štruktúru programu, to, že rodič je aktívny a cvičenia prebiehajú v spolupráci rodiny v domácom prostredí. Cvičenia sú kompletne pripravené a s jasným postupom, čo veľmi uľahčuje systematickú prácu s dieťaťom. Seminár KUHAD mi priniesol veľa poznatkov, ale najmä cenné praktické rady a informácie, ktoré môžem využiť v rámci poradenstva pre rodiny s deťmi ADHD. Ďakujem p. Mgr. Krankusovej za osobný prístup a praktické skúsenosti, ktoré zdieľa a takto pomáha rodinám a deťom.”
NEW ITEM
“”