Požadované vzdělání

pro práci s programy KUPOZ, KUPREV, KUPREV pro skupiny, KUMOT, KUPUB

Osvědčení k práci s programy vydáváme ve 3 variantách podle vzdělání

1. Osvědčení vydáno na dobu neurčitou, akreditováno MŠMT ČR:

dokončený bakalářský stupeň v oborech:

Psychologie
Speciální pedagogika

2. Osvědčení vydáno na dobu neurčitou, není akreditace MŠMT ČR:

dokončený bakalářský stupeň v oborech:

Sociální pedagogika
Sociální práce
Psychoterapie (teorie + výcvik) (např. PVŠPS)
3. Osvědčení vydáno na dobu určitou (2 roky), není akreditace MŠMT ČR

do 2 let nutná supervize, po úspěšné supervizi vydáno osvědčení na dobu neurčitou

Výchovný poradce
Nástavbové kurzy speciální pedagogiky ( v minimálním rozsahu 250 hod)
Dokončené psychoterapeutické vzdělání (teorie + výcvik)
další příbuzné obory po konzultaci