aneb Zas já, proč já

Preventivní skupinový program

 • program je určený pro věkovou skupinu od 12 do 15 let
 • program lze použít u dospívajících bez zjevných potíží i u těch, kteří se s některými problémy potýkají
 • v jedné skupině je 8 -10 členů, je výhodou jsou-li z různých kolektivů
 • celý program sestává z 10 setkání, skupina probíhá 1x týdně po dobu 60 minut, bez rodičů
 • každé setkání je rozděleno do 3 částí – první část je informativně- diskusní, druhá část je praktická, třetí část je relaxační
 • obsah je pro účastníky zajímavý, připravená témata jsou aktuální a důležitá pro samostatný život
 • s programem mohou pracovat psychologové, speciální pedagogové, učitelé i vychovatelé s platným certifikátem pro práci s metodou
 • pomůcky jsou na pracovišti, zvlášť lze objednat CD s relaxací na dompomůcky jsou na pracovišti, zvlášť lze objednat CD s relaxací na doma

Po absolvování školení mohou s programem pracovat:

 • psychologové nebo speciální pedagogové na ped. psych. poradnách, SPC i speciálních školách
 • pedagogičtí pracovníci 1., 2. a. 3. stupně
 • učitelé odborných předmětů, mistři odborného výcviku, vychovatelé, učitelé speciálních škol
 • učitelé gymnázií, SOŠ a SOU, VOŠ
 • výchovní poradci
 • vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
 • absolventi výcviku relaxačních technik a kurzu asertivity

Výsledky

 • schopnost relaxace
 • zvládnutí základních problémových situací
 • zdravější sebevědomí a vztahy, zlepšení komunikace s okolím
 • méně obtíží v průběhu dospívání
 • odmítnutí agrese jako neefektivního chování
 • lepší informovanost v důležitých životních oblastech

Princip programu KUPUB

KUPUB je jedinečný program, který v prostředí menší skupiny poskytuje účastníkům možnost se zajímavou formou věnovat tomu, co je v lidském životě skutečně podstatné. V první části každé lekce lektoři předkládají zajímavý výběr informací k tématům, jako jsou např. komunikace, chování submisivní, agresivní a asertivní, závislost a svoboda, sexualita, rodičovství, náboženství a další. Dospívající na ně v živé diskusi reagují, a konfrontují a rozvíjí tak své názory na život.

Praktická část se zaměřuje na rozvoj sociálních dovedností a také na nácvik technik asertivity.

Ve třetí části se účastníci seznamují s relaxačními technikami – lektoři tak do jejich životů přináší velmi potřebné uvolnění a odpočinek a otevírají jim cestu k novým, zdravým prožitkům. Kurz vedou dva lektoři, přičemž pedagogické/speciálně pedagogické/psychologické vzdělání je zapotřebí pouze pro jednoho z nich. Cílem kurzu je zacílená péče o osoby v citlivém a důležitém životním období, prevence pestré škály běžných životních obtíží a lepší kvalita života účastníků. Kontakt dvou generací je pak obohacující i pro ty, kdo se důležité a bohužel málo dostupné péči o dospívající věnují.

Obsah jednotlivých lekcí

Požadované vzdělání

Co potřebuji k realizaci programu KUPUB

 

Odborný program základního školení

Odborný program supervize