školení KUPREV – odborný program

9.00-10.30 teoretická část:

Seznámení s konkrétními způsoby, jak program používat:
– vlastní zaměření programu (jedná se o terapeutický program, párový – rodič – dítě každodenně pracují s pravidelným setkáváním a vedením psychologa/spec. pedagoga)
– výsledky, pozitiva a limity absolvování programu
– podrobný popis cílové skupiny, na kterou je KUPREV zaměřen – komu je primárně určen, komu může být prospěšný, a také kontraindikace, pro koho vhodný není.
– kdo a jak s programem pracuje
– časové ohraničení – délka trvání, vhodné tempo procházení programem

10.30 – 10.45 coffee break

10.45 – 12.15 dokončení teoretické části
– vhodné podmínky pro práci s programem
– technické detaily práce s programem
– obsah a detaily role odborníka při provázení rodiče a dítěte programem, konkrétní postupy i vlastní smysl
– kasuistiky klientů s problematickým zázemím komplikujícím standardní práci a nástin jejich řešení (děti ve střídavé péči, skupina sourozenců atd.)

12.15 – 12.45 obědová pauza

12.45 – 14.15 praktická část: účastníci studují vlastní program:
– prochází jednotlivé úkoly a diskutují možné nejasnosti
– na konkrétních příkladech si ujasňují roli odborníka v průběhu celého programu

14.15 -14.30 coffee break

14.30- 16.00 dokončení praktické části