Jednodenní seminář je vždy rozdělen do teoretické a zážitkové části.

Účastníci mají možnost se podle potřeby ptát a diskutovat i v teoretické části, zároveň se diskutovaná témata vhodně přizpůsobují aktuálnímu zájmu účastníků.

V teoretické části jsou shrnuty nejdůležitější problémy spojené s daným tématem, ty jsou pak pro lepší vhled a pochopení zařazeny do hlubšího kontextu a ponechány účastníkům k řízené a obohacující diskusi.

Zážitková část využívá pestrých her a materiálů, aby napomohla účastníkům lépe pochopit a přijmout zážitky, postoje a vzájemnou interakci různých stran, které s problémem přicházejí do styku. Prezentuje také cenné praktické tipy na zvládání různých situací a běžných problémů.

Jak na hyperaktivní dítě
Adolescent ve školní třídě
Začlenění národnostních menšin
Nadané a výjimečně nadané dítě
Komunikace s rodiči žáků
Alternativní přístupy – jak se v nich orientovat
Psychohygiena učitele – jak nevyhořet v pedagogické profesi
Dítě z dětského domova ve školní třídě

Připravujeme:

Šikana a kyberšikana

Dítě s individuálním vzdělávacím plánem

Problémové situace ve třídě