Dobrý den,

Za seminář KUPREV velmi děkuji, program je podle mého názoru skvělý do mé logopedické praxe, nejraději bych ho nabízela úplně všem 🙂 Rozhodně se do něj hned pustím se svým synem, aspoň hned v praxi uvidím dětské reakce, a to je pro mě vždycky velká škola. Děkuji i za všechny podněty k zamyšlení k výchově jako takové. Zastáváte jiný postoj než většina, se kterou se v poslední době setkávám – nevýchova i Nevýchova, poslední dobou vidím na můj vkus až příliš mnoho volnosti v přístupu k dětem a vnitřně se s tím trochu peru. Je pro mě osvěžující slyšet jiný názor.

Moc děkuji.
Petra Nejedlá, leden 2017

Vážená paní doktorko,

Školení KUPOZu se mi velmi líbilo. KUPOZ obsahuje mnoho skvělých a originálních cvičení. Rozvíjí i oblasti, na která se cvičení hledají jen těžko. A jako celek je naprosto jedinečný, velmi se mi líbí i propojení s počítačem, mnoho lidí potřebuje mít hmatatelné výsledky, a to počítačové vyhodnocení poskytuje. Já osobně si na KUPOZu velmi cením té lidské stránky – že je veden pozitivně, že motivuje rodiče, aby se svým dítětem strávili čas v příjemné atmosféře, že je vede k tomu, aby na svých dětech viděli to pozitivní, že učí děti zvládat časový stres, zvládat vlastní chybování atd. Je toho mnoho a věřím, že po 15 takto prožitých týdnech dochází ke změně v celé rodině. Mgr. Krankusová (tuším, že Vaše sestra :)) vše prezentovala velmi pěkně a přidávala do toho mnoho psychologických i mateřských poznámek, které pro mě jako odborníka i jako maminku byly velmi inspirativní. No a tak jsem nelenila a honem jsem si rezervovala místo i v ostatních kurzech, neb dětí je mnoho a přicházejí s nejrůznějšími problémy a je skvělé mít k dispozici výborně propracované programy, které mohu nabízet.

Děkuji a těším se na další kurzy.

 Mg. Petra Nejedlá, září 2016

 

Zhodnocení kurzů realizovaných KUPROGem

Ráda bych napsala stručný subjektivní pohled na kurzy realizované KUPROGem.

V letošním roce jsem se účastnila dvou kurzů a to semináře k tématu „Jak na hyperaktivní dítě“ v měsíci dubnu v Brně a následně potom kurzu KUPOZ – program pro rozvoj pozornosti-, taktéž v Brně.

Z obou kurzů jsem si přinesla spoustu cenných poznatků a informací. Velmi oceňuji přístup paní lektorky Mgr. Krankusové, která výklady obohacovala spoustou zajímavých myšlenek a postřehů jakožto erudovaná psycholožka.

Velmi přínosné se mně jevilo zejména rozdělení tematických bloků kurzu na teoretickou a praktickou výukovou část. V teoretické části jsme byli seznámeni s obecnými základy problematiky jak v oblasti tématu ADHD, tak v oblasti teoretických základů programu KUPOZ. Praktická část byla orientována na práci s konkrétní problematikou. V tom vidím velký přínos kurzů – zaměření na konkrétní problém a možné způsoby jeho konkrétního řešení, což mi celkem chybělo v rámci vysokoškolského studia, kde jsem spatřovala hlavně akcent na oblast teoretickou. Obecně pak spatřuji značný přínos programu KUPOZ v němž dochází k rozvoji různých kognitivních schopností s osobou se kterou se pracuje,ale i poměrně široké využití u jedinců různých věkových kategorií.

Dále je třeba ocenit způsob vedení kurzů, kdy výklad paní lektorky byl vyplňován značných prostorem pro vedení diskuze v rámci skupinky všech zúčastněných. Každý má k dispozici sdělit svůj názor, své zkušenosti z praxe. Pozitivně se jeví rovněž organizační záležitosti vedení kurzu- prolínání přestávkami na krátký odpočinek a přestávka na oběd.

Velmi přínosné je, že kurzy jsou akreditovány. Líbí se mi, že existuje i možnost účastnit se KUPOZu II. Že tedy spolupráce kolektivu odborníků z KUPORGu s absolventy kurzů nějakým způsobem pokračuje i v rámci konzultací nad kazuistikami, pakliže již člověk s programem pracuje a může zkonzultovat jeho význam v praxi.

V celkovém obecném shrnutí mohu konstatovat velkou spokojenost s výše uvedenými kurzy, kterých jsem se účastnila a předpokládám i účast na dalších. Zároveň poděkování skvělé paní lektorce Mgr. Krankusové, která oba kurzy vedla i paní PhDr. Pavle Kuncové, autorce programu za zpřístupnění pro práci mezi odborníkem a klientem a MUDr. Kubištové, odbornému garantovi.

Mgr. Jana Lepková

červenec 2016

S programem KUPOZ pracujeme v PPP  pro Prahu 11 už  od jeho vzniku. Využíváme jej u dětí, které mají problémy s koncentrací pozornosti, sebeorganizací a pracovním tempem. Míra zlepšení u daného dítěte je z velké části závislá na rodičích, zda pracují s dítětem systematicky, dodržují pokyny, udržují přátelskou atmosféru při práci, tam pak  vidíme u dětí znatelné pokroky. Pokud je domácí práce nesystematická, děti jsou méně motivované a zlepšení nebývá tak znatelné, ale i tam lze většinou nějaký pokrok zaznamenat. Rodiče oceňují přehledné zpracování a jasnost instrukcí, děti většina úloh baví, není tedy velký problém je ke cvičení dostat. Nejvíce se program osvědčil u dětí mezi osmi a deseti lety.

V práci s programem nám  také pomohlo i školení, které je k tomuto programu pořádáno, měli jsme možnost vše si ujasnit, naše otázky byly vždy zodpovězeny.

S pozdravem

PaedDr. Jana Lípová, PPP pro Prahu 11 a 12, Kupeckého 576, Praha 4

(červenec 2016)

Dobrý den, paní Mgr. Krankusová.

Pracuji na pozici školního speciálního pedagoga na ZŠ a zároveň i v PPP. Pod Vaším vedením jsem v posledních měsících absolvovala kurzy KUPUB, KUPOZ a KUMOT. 

Všechny Vámi předané informace jsou pro moji práci s dětmi velkým přínosem. Již mám vytipované skupinky dětí, se kterými bych mohla podle těchto programů od počátku nového školního roku pracovat.

Dále pro mne bylo velkou výhodou konání kurzů v sobotu – nemusela jsem tedy čerpat dovolenou ani přeobjednávat klienty.

Velmi děkuji za Vaše cenné praktické zkušenosti, trpělivost a individuální přístup.

Přeji pěkné léto a těším se na shledání při dalším vzdělávání pod Vaším vedením.

Mgr. Klečková Jana

(červenec 2016)

 

Děkuji za školení Kuprev a Kupoz, která jsem absolvovala. Jsem klinická logopedka a ve své práci určitě využiji informace i materiály poskytnuté během tohoto kurzu. 

Děkuji.

Mgr. Vlasta šimková, jednatelka Logoprim s.r.o.

(červenec 2016)

 

Dobrý den, 

u společnosti Kuprog jsem absolvovala v minulém měsíci školení Kupoz. Byla jsem velmi spokojená s obsahem kurzu i přístupem školitele. Pracuji jako logoped a věřím, že program, který jsem si na kurzu osvojila, bude pro moje klienty cenným obohacenim terapie. 

S pozdravem a přáním krásného dne

Mgr.  Krejčí Jana 

(červenec 2016)

 

V  červnu jsem se zúčastnila školení KUPOZ. Na jeho anotaci jsem náhodně narazila na webových stránkách.  Vzhledem ke své profesi jsem neváhala a na seminář se přihlásila.  Během školení jsme se dozvěděli spoustu praktických informací. Na začátku jsme byli seznámeni s programem Kupoz – jeho cílem, zaměřením a specifiky. V druhé části se lektorka zabývala rozborem jednotlivých lekcí. Během nich trpělivě zodpovídala všechny naše otázky, či nejasnosti.

Závěr: V tomto programu se učí pracovat děti, ovšem i rodiče jsou nesmírně obohaceni. Dostávají spoustu podnětů a učí se, jak se mají se svým dítětem učit a spolupracovat. Velkou výhodou programu je, že respektuje chod rodiny, není finančně náročný a hlavně upevňuje vztah mezi dítětem a rodičem. Z těchto důvodů bych ho doporučila všem rodičům, kteří chtějí svoje děti podporovat a věnovat se jim.

Jana Šubertová

(červenec 2016)