NADANÉ A VYJÍMEČNĚ NADANÉ DÍTĚ

 

Jednodenní seminář je rozdělen do teoretické a zážitkové části.

Účastníci mají možnost se podle potřeby ptát a diskutovat i v teoretické části, zároveň se diskutovaná témata vhodně přizpůsobují aktuálnímu zájmu účastníků.

 

Odborný program 

 

9.00-10.30 teoretická část (90 min –  2 školní hodiny)

V teoretické části jsou shrnuty nejdůležitější problémy spojené s daným tématem, ty jsou pak pro lepší vhled a pochopení zařazeny do hlubšího kontextu a ponechány účastníkům k řízené a obohacující diskusi.

Popis nadání: typy inteligence, mýty o nadání, výskyt

Charakteristika nadaného žáka: projevy v různých věkových kategoriích, temperament, emoce a sebevědomí

Diagnostika

Dvakrát vÝjImeční – talent doprovázen přítomností některé poruchy

Časté problémy nadaných dětí ve škole: problémové projevy ve výuce

Osobnost pedagoga ve třídě s nadaným dítětem 

 

10.30 – 10.45 coffee break

10.45 – 12.15 dokončení teoretické části (90 min –  2 školní hodiny) 

Komunikace s rodinou nadaného dítěte, přehled doporučených rad pro rodiče

Specifické skupiny nadaných: dívky, příslušníci menšin, adolescenti, handicapovaní

Legislativa: nadané děti v českém školství z pohledu zákona

Rozvoj schopností výjimečně nadaného dítěte

Základní pravidla pro výchovu a vzdělávání nadaných dětí

Typy rozvíjejících programů: akcelerační, obohacující, skupinové, individuální

Další oblasti, které je smysluplné rozvíjet: sociální dovednosti a emoční zralost, kreativita, sebevědomí a další

Hodnocení nadaných žáků

 

12.15 – 12.45 obědová pauza

12.45 – 14.15 zážitková část (90 min –  2 školní hodiny)

Zážitková část nabízí možnost plně využít skupinového setkání a teoretické poznatky si pomocí různých technik dobře zapamatovat a především převést do běžné praxe.

Lektor/ka využívá pestrých her a materiálů, aby napomohla účastníkům lépe pochopit a přijmout zážitky, postoje a vzájemnou interakci různých stran, které s problémem přicházejí do styku. Prezentuje také cenné praktické tipy na zvládání různých situací a běžných problémů. Účastníci mají možnost pracovat skupinově, ve dvojicích i individuálně. Zaměří se i na rozpoznání a řešení osobních pocitů a praktických situací, které mohou při práci s nadanými žáky nastat.

Při práci využíváme rozmanitých her a technik podle aktuálních potřeb a preferencí skupiny (dramaterapeutické prvky – dvojník a alterego, výměna rolí, zrcadlo, ideální druhý; prvky encounter – vciťování do role druhých, pohledy do očí, bezmocnost a další).