zvonekškolení KUPOZ – odborný program

 

9.00-10.30 teoretická část:

 • vlastní zaměření programu (jedná se o terapeutický program, párový – rodič – dítě každodenně pracují s pravidelným setkáváním a vedením odborníka)
 • výsledky, pozitiva a limity absolvování programu
 • podrobný popis cílové skupiny, na kterou je KUPOZ zaměřen – komu je primárně určen, komu může být prospěšný, a také kontraindikace, pro koho vhodný není.
 • kdo a jak s programem pracuje
 • časové ohraničení – délka trvání, ideální načasování programu jako celku i v rámci dne
 • vhodné podmínky pro práci

 

10.30 – 10.45 coffee break

10.45 – 12.15 dokončení teoretické části

 • technické detaily práce s programem (vytrhávání listů sešitu, chystání částí pro rodiče)
 • obsah a detaily role odborníka při provázení rodiče a dítěte programem, konkrétní postupy i vlastní smysl
 • kasuistiky klientů s problematickým zázemím komplikujícím standardní práci a nástin jejich řešení (děti ve střídavé péči, skupina sourozenců,.)
 • vhodné podmínky pro práci
 • technické detaily práce s programem (příprava pomůcek)
 • obsah a detaily role psychologa při vedení skupiny dětí, konkrétní postupy i vlastní smysl
 • souhrn typů procvičovaných dovedností

 

12.15 – 12.45 obědová pauza

12.45 – 14.15 praktická část:

 • účastníci prochází jednotlivé úkoly a diskutují možné nejasnosti
 • na konkrétních příkladech si ujasňují roli odborníka v průběhu celého programu

 

14.15 -14.30 coffee break

14.30- 16.00 dokončení praktické části

 • konzultují konkrétní klienty, se kterými chtějí program absolvovat, a možné těžkosti a jejich řešení při jednotlivých úkolech (např. špatně slyšící dítě a úkol zaměřený na sluchové rozlišení)
 • praktické postupy při realizaci programu
 • využití online programu k vyhodnocení efektivity (dotazníky, číselný čtverec)