KOMUNIKACE S RODIČI ŽÁKŮ

 

Jednodenní seminář je rozdělen do teoretické a zážitkové části.

Účastníci mají možnost se podle potřeby ptát a diskutovat i v teoretické části, zároveň se diskutovaná témata vhodně přizpůsobují aktuálnímu zájmu účastníků.

Odborný program

 

9.00-10.30 teoretická část (90 min –  2 školní hodiny)

V teoretické části jsou shrnuty nejdůležitější problémy spojené s daným tématem, ty jsou pak pro lepší vhled a pochopení zařazeny do hlubšího kontextu a ponechány účastníkům k řízené a obohacující diskusi.

Komunikace (asertivní, agresivní a submisivní, verbální a neverbální)

Učitel

Stres v pedagogické profesi

Motivace pro výkon povolání

Spolupráce učitelů

Postoje k rodičům

Rodina žáka

Proměna rodiny v současné společnosti

Typy rodin

Práva a povinnosti rodičů

10.30 – 10.45 coffee break

10.45 – 12.15 dokončení teoretické části (90 min –  2 školní hodiny) 

Spolupráce mezi učitelem a rodinou

Nejčastější a nejefektivnější druhy komunikace

Co rodiče kladně hodnotí v komunikaci s učitelem, co postrádají, vítají

Co mohou učitelé udělat pro efektivnější komunikaci s rodiči, čeho se naopak vyvarovat

Možnosti spolupráce preferované učiteli

Na co by učitelé upozornili začínající kolegy

12.15 – 12.45 obědová pauza

12.45 – 14.15 zážitková část (90 min –  2 školní hodiny)

Zážitková část nabízí možnost plně využít skupinového setkání a teoretické poznatky si pomocí různých technik dobře zapamatovat a především převést do běžné praxe.

Lektor/ka využívá pestrých her a materiálů, aby napomohla účastníkům lépe pochopit a přijmout zážitky, postoje a vzájemnou interakci různých stran, které s problémem přicházejí do styku. Prezentuje také cenné praktické tipy na zvládání různých situací a běžných problémů. Účastníci mají možnost pracovat skupinově, ve dvojicích i individuálně. Zaměří se i na rozpoznání a řešení osobních pocitů a praktických situací, které mohou komunikaci s rodiči komplikovat.

Při práci využíváme rozmanitých her a technik podle aktuálních potřeb a preferencí skupiny (dramaterapeutické prvky – dvojník a alterego, výměna rolí, zrcadlo, ideální druhý; prvky encounter – vciťování do role druhých, pohledy do očí, bezmocnost a další).