JAK NA HYPERAKTIVNÍ DÍTĚ

Jednodenní seminář pro všechny, kdo pracují s dětmi a dětským kolektivem

 

  • Seminář je určený pro speciální pedagogy, logopedy, učitele 1. i 2. stupně ZŠ, učitele speciálních škol, pedagogy volného času, vychovatele, trenéry sportovních škol, vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, asistenty pedagoga, výchovné poradce, učitele ZUŠ a SUŠ, případně začínající psychology, vhodné i pro pedagogické pracovníky MŠ
  • Seminář je akreditovaný u MŠMT ČR a zařazen do systému dalšího vzdělávání Asociace klinických logopedů (ohodnocen 4 kredity),
  • Jednodenní seminář je rozdělen do teoretické a zážitkové části
  • V teoretické části jsou shrnuty nejdůležitější problémy, které jsou s hyperaktivitou spojovány, ty jsou pak pro lepší vhled a pochopení zařazeny do hlubšího kontextu a ponechány účastníkům k řízené a obohacující diskusi.
  • Zážitková část nabízí možnost plně využít skupinového setkání a teoretické poznatky si pomocí různých technik dobře zapamatovat a především převést do běžné praxe.Lektor/ka využívá pestrých her a materiálů, aby napomohla účastníkům lépe pochopit a přijmout zážitky, postoje a vzájemnou interakci různých stran, které s problémem přicházejí do styku. Prezentuje také cenné praktické tipy na zvládání různých situací a běžných problémů. Účastníci mají možnost pracovat skupinově, ve dvojicích i individuálně. Zaměří se i na rozpoznání a řešení osobních pocitů a praktických situací, které mohou práci s hyperaktivním žákem nastat.Při práci využíváme rozmanitých her a technik podle aktuálních potřeb a preferencí skupiny (dramaterapeutické prvky – dvojník a alterego, výměna rolí, zrcadlo, ideální druhý; prvky encounter – vciťování do role druhých, pohledy do očí, bezmocnost a další).

Výsledky

  • zvyšuje se schopnost porozumět specifickým problémům hyperaktivního dítě
  • snazší komunikace i s ostatními dětmi
  • dítě lépe vnímá Vaše požadavky, snáze jim vyhoví
  • ubývá konfliktních situací

Odborný program semináře